Bouwkundig adviesbureau met brede expertise

Bouwkundig adviesbureau met brede expertise

3 april 2024

Als bouwkundig adviesbureau met brede expertise speelt Bureau Bouwkunde flexibel in op de actuele uitdagingen voor bouwend Nederland. Nils van der Waal, directeur bij Bureau Bouwkunde: “De sector bouw ziet zich geconfronteerd met veel en diverse uitdagingen, dat zal dit jaar waarschijnlijk niet veranderen. Als organisatie vinden wij hier een weg in door onze brede expertise en diensten. Dit maakt ons flexibel en zorgt ervoor dat wij ons steeds kunnen focussen op waar we voor bouwend Nederland de grootste impact en bijdrage kunnen leveren.

Speerpunten

Ik houd rekening met een aantal speerpunten voor 2024. Ik verwacht dat doordat nieuwbouwprojecten financieel verder onder druk komen te staan er meer ingezet zal worden op herbestemming van bestaande bouw. Wat mij betreft zijn de speerpunten voor 2024: verduurzaming, financiële haalbaarheid projecten, de energietransitie en de consequenties van het ingaan van de Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en de Wet kwaliteitsborging (Wkb). Dit zijn allemaal actualiteiten waar wij onze opdrachtgevers mee ondersteunen.

De speerpunten voor 2024 zijn verduurzaming, financiële haalbaarheid projecten, energietransitie en het ingaan Bbl

Bouwkundig adviesbureau met brede expertise ook rond verduurzaming

Er zal heel veel moeten gebeuren op het gebied van verduurzaming en de energietransitie. Dit levert niet alleen werk op voor installatietechnische bureaus; ook hier is juist bouwkunde de basis. Onder meer duurzame bouwkundige detaillering en de toepassing van de juiste materialen kan een groot verschil maken in de energiebehoefte van een gebouw. Door het combineren van bouwkundige-,  installatietechnische kennis en het werken in BIM kan dit al in een vroeg stadium van een bouwproject duidelijk worden gemaakt.

Verduurzaming in de bouw gaat ook over circulariteit; wij hebben expertise en ervaring op het gebied van circulair bouwen en hergebruik van materialen. Wij denken graag mee met de opdrachtgever bij herbestemmingsprojecten over hoe aanwezige materialen in de geplande aanpassingen meegenomen kunnen worden. Door onze bouwkostenexpertise kunnen we direct doorrekenen wat de financiële gevolgen zijn van dergelijke keuzes. Al meerdere keren hebben wij voor onze opdrachtgevers kostentechnisch voordeel kunnen behalen, naast de voor de hand liggende milieu voordelen. Dit kan het verschil zijn tussen of een project haalbaar of maakbaar is of niet. Het vroegtijdig aanhaken van een bouwkostendeskundige en adviseur duurzaamheid vergroot de kans dat het project kan worden gerealiseerd.

Bij verduurzaming is bouwkunde de basis, onder meer door duurzame bouwkundige detaillering en de juiste materialenkeuze

bouwkundig adviesbureau


Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en Omgevingswet

Door de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet is er het een en ander gewijzigd op het gebied van wet- en regelgeving. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers en partners op dit gebied door te fungeren als kennispartners, vraagbaak en adviseur. Wij zorgen ervoor dat het aanvraagproces voor een bouwvergunning ook in deze nieuwe context soepel verloopt. Uiteraard kunnen wij van dienst zijn indien er een up-to-date brandveiligheidsrapport, bouwveiligheidsrapport, BLVC-plan of een stikstofdepositieberekening opgesteld moet worden.

Bureau Bouwkunde is gecertificeerd als kwaliteitsborger

Vorig jaar zijn wij gecertificeerd voor de BRL 5019, wat wil zeggen dat wij ingezet kunnen worden als kwaliteitsborger in bouwprojecten, conform de Wkb. Een rol die ons goed past, juist door onze brede expertise. Vanuit de bouwkundige basis in bouwprojecten zijn we gewend aan een overkoepelende en coördinerende rol.

Kwaliteitsborging door private partijen is nieuw voor alle betrokkenen en zal zeker in het begin onwennig aanvoelen. Niettemin, door onze ruime ervaring met coördinatie, plantoetsing en vergunningaanvraagprocedures is het voor Bureau Bouwkunde een nieuwe dienstverlening die voelt als een logische uitbreiding. Door vroeg in te stappen kunnen we meegroeien met de toekomstige uitbreiding van de Wkb naar de hogere Gevolgklassen.

De rol van kwaliteitsborger past ons goed, door onze brede expertise en ervaring. Wij zijn gewend aan een overkoepelende en coördinerende rol

Uitgangspositie

Onze uitgangspositie is, ondanks de uitdagingen voor de bouwbranche als geheel, toch stevig te noemen. We hebben een mooi en stabiel team en brede expertise. We houden onze kennis actueel en we kunnen hierdoor flexibel meebewegen met de actualiteit. Onze adviestrajecten, verduurzamingstrajecten, planuitwerking in BIM in alle fasen van het bouwproject, toezicht op en coördinatie van de uitvoering, dit alles is gebaseerd op up to date kennis en kunde. Ook waar het gaat om actuele wet- en regelgeving.

Ik vind het daarnaast ook heel motiverend dat wij als organisatie alles in huis hebben om ons steentje bij te dragen aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken waar we mee geconfronteerd worden. Een nieuw jaar, nieuwe én oude uitdagingen, ik kijk ernaar uit!”

Bekijk hier een volledig overzicht van onze diensten. Of neem direct contact met ons op, wij vertellen u graag meer!